Viktig information!

OBS! På årsmötet 2016 bestämdes enhälligt av mötesdeltagarna att medlemsavgiften skall höjas från 300 kr till 400 kr från och med 2017. Detta på grund av ökade kostnader för tryckning av klubbens tidning. OBS! Bengt S Ordförande