IF Samlarfordonsförsäkring

Har särskilt skapats för att skydda äldre fordon.

Krav:

  • Minst ett års medlemskap i klubben
  • Äga en minst 20 år gammal bil
  • Bilen får ej användas som bruksfordon
  • Den skall ha godkänd batterifrånskiljare och brandsläckare

Kontakt för mer upplysningar:

Olle Ryd

Telefon: 0708-226852
E-post:forsakring.if@triumphclub.se