IF Samlarfordonsförsäkring

Har särskilt skapats för att skydda äldre fordon.

Krav:

  • Minst ett års medlemskap i klubben
  • Äga en minst 20 år gammal bil
  • Bilen får ej användas som bruksfordon
  • Den skall ha godkänd batterifrånskiljare och brandsläckare

Kontakt för mer upplysningar:

Leif Persson

Telefon: 076-127 17 81
E-post: vp.triumphclub@outlook.com