Kontaktinformation

Triumph Club of Sweden
PL3, Tönnersa
SE-310 31 Eldsberga
Sverige
Tel:035-42630
Int+46-3542630
e-post: triumphclub of sweden

Ordförande
Bengt Spennare
Pl 3, Tönnersa
31031 Eldsberga
035-42630

e-post: tcs.president@triumphclub.se
Vice Ordförande
Leif Persson, Kolmårdsg.5A,
602 23 Norrköping,
011-18 16 97
e-post: tcs.v-president@triumphclub.se
Kassör
Kai Asp
Grisslev.6,
227 32 Lund.
046-252763, 070-6662986
e-post: tcs.kassor@triumphclub.se
Sekreterare
Marianne Cronquist
Stenhögag.19,
238 31 Oxie
040-547160, 070-6165556
e-post: tcs.secretary@triumphclub.se
Klubbmästare
Carina Palmborg
Talldalsvägen 53 B
141 69 Huddinge
076-9477015
e-post: tcs.regalia@triumphclub.se
Registerhållare
Mathias Palmborg
Talldalsv.53 B
141 69 Huddinge
0708-143112

e-post:tcs.registry@triumphclub.se
Redaktörsgruppen

e-post: editorialstaff@triumphclub.se
Ledamot
Bertil Wallèn
Larv,Knapetorp1
530 10 Vedum
0512-420 14, 070-60379 06
e-post: tcs.ledamot.x@triumphclub.se
Ledamot
Lars-Åke  Larsson
Slätthult Bäckvik
461 98 Trollhättan
0520-31576, 070-95 900 00
e-post: tcs.ledamot.y@triumphclub.se
Ledamot
Mathias Palmborg
Talldalsvägen 53 B
141 69 Huddinge
0708-143 112
e-post: tcs.ledamot.z@triumphclub.se
Suppleant
Kjell-Inge Andersson
Urmakaregatan 3
534 92 Tråvad
0512-20497

070-5391831
e-post: tcs.suppleant.x@triumphclub.se
Suppleant
Hans Hansson
Åttavägen 28-0
231 91 Trelleborg
0410-334052
070-330 53 40
e-post: tcs.suppleant.y@triumphclub.se

Revisor
Göran Johansson
Danskesjövägen 13
266 92 Munka Ljungby
070-6988387
e-post: tcs.revisor.x@triumphclub.
Revisor
Lars Johansson
Jöns Jonsgården 36
260 38 Kattarp
042-206 350
070-724 26 56
e-post: tcs.revisor.y@triumphclub.se

Valberedning, sammankallande
Curt Cronqvist

Stenhögagatan 19
238 31 Oxie
040-547160
070-6165556
e-post: tcs.val@triumphclub.se

Ansvarig för Internationella kontakter
Odd Hedberg
Pomonagatan 4
742 36 Östhammar
e-post:senior.advisor@triumphclub.se

Miljö
Anders Olsson
Sundetvägen 7
435 39 Mölnlycke
031-88 37 17
e-post:tcs.miljo@triumphclub.se