STAR90 är sjösatt!

nu är det officiellt: STAR90 är sjösatt! Standard Triumph Anniversary Rally – för att klubb-gemensamt fira 90-årsminnet av Triumphs första biltillverkning (och 110 års minnet av Standards dito). Hallaballot kommer att vara centrerat på/kring the Chesford Grange Hotel utanför Kenilworth, strax (~9km) sydsydväst om Coventry, under dagarna 17 till 19 Maj 2013.  Hotellets position hos…

Dolda talanger i TCoS

Klubben har dolda talanger vilket visade sig på det sista momentet i Rallyt på Öland förra helgen.Som avslutning på rundan skulle föraren köra 10 meter på en lerig och guppig väg med en bricka med tre fastlimmade glas. Dessa var till bredden fyllda med vatten och man skulle spilla ut så lite som möjligt. Nedanstående…

ITD 2011 Öland

Åter hemma i Blekinge efter en mycket fin och trevlig sommarträff Detta året var vi vid Stora Frö på södra Öland Mottagningskommitén, Marianne, Åsa och Bengt Fredagen innebar tyvärr en massa regn, men det dämpade inte humöret hos deltagarna. Traditionsenligt grillades det på fredagskvällen till allas belåtenhet Två av kvällens grillkockar Ett drygt 50-tal bilar…