The Triumph

är klubbens medlemstidning som utkommer minst 4 gånger per år

Vad innehåller tidningen?

Annonser, Evenemangstips, Reportage ifrån klubbträffar, Tekniska tips, Bilar och delar till salu, Artiklar mm.

Annonspriser:
1/1 sida 1000:-
1/2 sida 600:-
1/4 sida 320:-
1/8 sida 200:-
Vi ger 25% rabatt vid samtidig beställning av 4 införanden i
följd, eller vid överenskommelse om kontinuerlig annonsering
Privatannonser är gratis

Vår tidning, The Triumph, har numera en redaktionskommitté som delar på
arbetet med att tidningen fastställs i tryckbart skick.
För insänt material tas inget ansvar.
Material skickas editorialstaff.tcs@gmail.com
Ansvarig utgivare: Bengt Spennare