Vår tidning

The Triumph

är klubbens medlemstidning som utkommer minst 4 gånger per år

Vad innehåller tidningen?

Annonser, Evenemangstips, Reportage ifrån klubbträffar, Tekniska tips, Bilar och delar till salu, Artiklar mm.

Annonspriser: 1/1 sida 1000:- 1/2 sida 600:- 1/4 sida 320:- 1/8 sida 200:- Vi ger 25% rabatt vid samtidig beställning av 4 införanden i följd, eller vid överenskommelse om kontinuerlig annonsering Privatannonser är gratis

Vår tidning, The Triumph, har numera en redaktionskommitté som delar på arbetet med att tidningen fastställs i tryckbart skick. För insänt material tas inget ansvar. Material skickas editorialstaff@triumphclub.se Ansvarig utgivare: Bengt SpennareAnsvarig utgivare