Uppdateringar av hemsida och forum

Triumph Club of Sweden ser lite annorlunda ut. Vi har bytt layout på hemsidan, numera är den av så kallad responsiv design (prova att göra webbläsarfönstret smalare, så ser du att saker sker med layouten – eller, surfa in med din smartphone). Forumet fick sig också en uppdatering på ett flertal punkter, bland annat är…