MHRF:s nyhetsblad nr 1 mars 2011

Diskutera klubben, vår verksamhet m.m.
Användarvisningsbild
Sewe
Administrator
Administrator
Inlägg: 466
Blev medlem: 2004-07-22 20:11
Name: Sewe Lindberg
Ort: Karlshamn
Kontakt:

MHRF:s nyhetsblad nr 1 mars 2011

Inlägg av Sewe »

MHRF:s nyhetsblad nr 1 mars 2011

Välkommen till Motorhistoriska Riksförbundets nyhetsblad nr 1, mars 2011
Förändringar i informationen från MHRF

De tidigare färdigredigerade nyheterna i bladet PåGång försvinner, då vi upplevde att allt färre medlemsföreningar använde sig av dessa som inlagor i sina klubbtidningar. Istället publicerar vi nyheter på mhrf.se och skickar ut elektroniska nyhetsblad som detta. Använd den information som ni tycker är relevant från dessa nyhetsblad och mhrf.se i er klubbtidning, i egna nyhetsbrev eller på er hemsida, uppge gärna källan.
Alla kan prenumerera

Om ni vill att hela eller delar av er klubb skall få MHRF:s nyhetsblad direkt till sin mejl, kan ni be intresserade att prenumerera genom att gå in på http://www.mhrf.se/nyhetsbrev och fylla i formuläret. Ni kan också sända över en tabell till MHRF:s kansli med aktuella e-postadresser, så lägger vi in dem som prenumeranter. Tillsvidare får de styrelsefunktionärer som vi har e-postadresser till i medlemsföreningarna detta nyhetsbrev utan att vara aktiv prenumerant. Svara på detta mejl och skriv TA BORT i ämnesraden om du är sådan och absolut inte vill ha information från MHRF.

Klubbinfo finns kvar Information som riktar sig direkt till förbundsmedlemmarna i MHRF, alltså medlemsföreningarna som juridisk person, t.ex. kallelser till förbundsstämman, administrativ information om Nordisk Evenemangskalender och Motorhistoriska Dagen m.m. kommer även fortsättningsvis att skickas ut till medlemsföreningarnas officiella adress per post och e-post.

Under 2011 kommer vi att fortsätta utvecklingsarbetet av nya mhrf.se och vi hoppas också kunna vidareutveckla dessa mejlutskick och utge dem med tätare intervall än gamla PåGång.
Bränsle 95 oktan E10

Det skrivs en hel del om E10 både i Sverige och internationellt. Det politiska skälet till en större inblandning av etanol i bensinen är miljöaspekten och syftar till minskade koldioxidutsläpp. MHRF konstaterar att ju högre inblandning desto större konsekvens får det på många av de historiska fordonen. Att Sverige kommer att införa E10, som redan finns i t ex Tyskland, Frankrike och Finland beror på EU-parlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Du kan läsa mer på http://www.mhrf.se/e10 .
Välkommen till Elmia och MHRF påsken 2011!

För 125 år sedan fick Carl Benz patent nummer 37435 registrerat den 29 januari 1886 på ett fordon som räknas som den första bilen. En kopia av den och många av de fordon som därefter sett dagens ljus kommer att finnas på plats när ett 20-tal medlemsföreningar i Motorhistoriska Riksförbundet i år medverkar på Elmia. Läs mer på http://www.mhrf.se/elmia2011 .
Motorhistoriska Dagen 6 juni 2011

MHRF uppmanar åter alla att delta på Motorhistoriska dagen. Som medlem i MHRF kan klubbarna åter göra den 6 juni till ett gemensamt nationellt arrangemang. Klubben kan själv eller tillsammans med andra arrangörer av evenemang med historiska fordon nu anmäla sitt arrangemang den 6 juni till MHRF. Läs mer på http://www.mhrf.se/6juni .
Momsundantag ideella föreningar

Ideella allmännyttiga föreningar i Sverige är idag undantagna från att redovisa moms. EU har kritiserat Sveriges momsregler. EU anser att Sverige ska anpassa dem till EU:s system. EU-kommissionen presenterade i december 2010 en ”grönbok” för att modernisera momssystemet. Du kan läsa mer på http://www.mhrf.se/momsund .
MHRF avger remissvar till Vägtrafikregisterutredningen SOU2010:76

Den 15 maj 2008 tog Regeringen beslut om att en särskild utredare skulle se över lagen och förordningen om vägtrafikregister. Syftet var att förenkla och effektivisera regelverket. Utredare har varit f.d. kanslichefen i trafikutskottet Anders Engdahl. Till utredningen har också en expertgrupp hört. Läs ett sammandrag av MHRF:s remisvar på http://www.mhrf.se/remiss201076 .
Boken ”Kultur på väg, den fordonshistoriska rörelsen i Sverige”
Påminnelse om klubbexemplar

Det är få av MHRF:s medlemsföreningar som beställt exemplar av boken för att dela ut till t.ex. lokala politiker, tjänstemän eller journalister. Syftet med boken är att uppmärksamma och öka kunskapen om den fordonshistoriska verksamheten och dess betydelse. Samtliga medlemsföreningar kan kostnadsfritt rekvirera exemplar för ändamålet. MHRF önskar i samband med beställning uppgift om vilka mottagarna är.

Beställning via MHRF:s kansli.

Bokens innehåll Kultur på väg behandlar vårt fordonshistoriska kulturarv och ger läsaren en inblick i den samlade rörelsens utveckling och bredd. Här synliggörs fordonen från förr och delar av dess samtida historik, här synliggörs ägarna, här syns klubbarna och deras både sociala och kulturella betydelse för såväl medlemmarna som den breda allmänheten, här syns hantverkarna som bidrar till att hålla denna del av vårt kulturhistoriska arv levande.

Medlem i klubbarna kan beställa till rabatterat pris Medlemmar i MHRF-anslutna klubbar kan beställa egna ex av boken till rabatterat pris, ca 156:- + frakt 30:- (ord ca 195 + frakt).

Beställs via http://www.nostalgiamagazine.se/kultur_pa_vagMed vänliga hälsningar

Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF
Carl Zeidlitz, Kanslisekreterare MHRF
Om prenumeration/avanmälan

Tillsvidare får de styrelsefunktionärer som vi har e-postadresser till i medlemsföreningarna detta nyhetsbrev utan att vara aktiv prenumerant. Svara på detta mejl och skriv TA BORT i ämnesraden om du är sådan och absolut inte vill ha information från MHRF. Nya prenumerationer kan läggas till via http://www.mhrf.se/nyhetsbrev .