Anmälan / Application ITD 2017

Deltagare / Participant

Passagerare / Passenger

Namn / Name E-post / E-mail Hemort / City

Bil / Car

Typ
Model
Årsmodell
Model year
Reg nr
license number

Antal deltagare / Number of participants

Antal / Number Pris per person
Price per person
Grillning fredag / BBQ Friday
Middag lördag / Dinner Saturday
350 SEK
Annan information / Other information

Anmälan mm / Application etc.

Betalas in på PG 42 41 91-5. Sista anmälning och betaldag är senast 30 juni. Incheckning 28 juli från 14:00.

Our foreign participants can pay with Swedish Kronor cash at arrival. Last day for application is june 30th. Check in July 28th after 14:00.