Anmälan / Application ITD 2021

  Deltagare / Participant

  Passagerare / Passenger

  Namn / Name E-post / E-mail Hemort / City

  Bil / Car

  Typ
  Model
  Årsmodell
  Model year
  Reg nr
  license number

  Antal deltagare / Number of participants

  Antal / Number Pris per person
  Price per person
  200 SEK (100 SEK upp till 16 års ålder)
  Allergier och annan information / Allergies and other information

  Anmälan mm / Application etc.

  Betalas in på PG 42 41 91-5. Sista anmälning och betaldag är senast 1 juli.

  Our foreign participants can pay with Swedish Kronor cash at arrival. Last day for application is July 1st.