Anmälan / Application ITD 2018

Deltagare / Participant

Passagerare / Passenger

Namn / Name E-post / E-mail Hemort / City

Bil / Car

Typ
Model
Årsmodell
Model year
Reg nr
license number

Antal deltagare / Number of participants

Antal / Number Pris per person
Price per person
Grillning fredag / BBQ Friday
Middag lördag / Dinner Saturday
350 SEK (100 SEK upp till 16 års ålder)
Allergier och annan information / Allergies and other information

Anmälan mm / Application etc.

Betalas in på PG 42 41 91-5. Sista anmälning och betaldag är senast 1 juli. Incheckning 27 juli från 15:00.

Our foreign participants can pay with Swedish Kronor cash at arrival. Last day for application is July 1st. Check in July 27th after 3PM.