Klubbinfo 13 – 2020

Klubbinfo 13 – 2020 med information om FIVAs världsomspännande enkätundersökning MHRF vill uppmana alla medlemsklubbar att sprida nedanstående information om FIVAs världsomspännande enkätundersökning, som är öppen till den 31 oktober. Länk till informationen på mhrf.se Länk till enkäten FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon, genomför under hösten en enkät riktad till alla ägare av historiska…